MENU

Lion’s mane

Nazwa: Hericium erinaceus, Yamabushitake, Soplówka jeżowata

Klasa: Nootrop

Skąd: Azja

Co to: Jadalny grzyb rosnący na starych lub martwych drzewach liściastych

Jak wygląda: Grzyb przypominający grzywę lwa, gęsto pokryty kolcami. Jego kulisty lub poduchowaty owocnik może osiągać 30 cm. Zmienia kolor wraz z wiekiem (od białego przez biało-kremowy, żółtosiny aż po brąz).

Skład surowca leczniczego: polisacharydy, takie jak np. beta-glukam, hericenony A i C-H, erinacyny A-K, pochodne orcykolu, lektyny wiążące sialik, sterole: argosterol i beta-sitosterol.

Właściwości: Ze względu na zawarte składniki Lion’s mane wykazuje działanie neuroprotekcyjne i neuroregeneracyjne. Jego właściwości przeciwzapalne i promujące ekspresję genów czynnika wzrostu nerwów i neurytów (aksonów lub dendrytów) mogą mieć potencjalne zastosowanie w chorobach Parkinsona i Alzheimera.

Mechanizmy neuroprzekaźnictwa: Lion’s mane zwiększa ekspresję mRNA czynnika wzrostu nerwów (NGF) w izolowanych astrocytach do około 5-krotności stanu kontrolnego;  ; ponadto pobudza przedłużanie neuronów i tworzenie osłonek mielinowych.

3-hydroksyhericenon wyizolowany z Lion’s mane wykazuje właściwości ochronne przeciwko apoptozie neuronów wywołanej stresem retikulum endoplazmatycznego.

Badania

Depresja i lęk

Lion’s mane zawiera przeciwzapalny amycenon, który może działać przeciwdepresyjnie. Potwierdziły to badania na zwierzęcym modelu depresji indukowanej stanem zapalnym. Sprawdzono wpływ amycenonu na zachowania podobne do depresji – podanie ekstraktu z Lion’s Mane znacząco zredukowało szkodliwy efekt sytuacji stresowych.

Badanie osób losowo przydzielonych do przyjmowania przez 4 tygodnie ekstraktu z Lion’s mane, które zostały poddane testom m.in. Skali Depresji oraz Kwestionariuszowi Jakości Snu wykazało, że przyjmowanie Hericium erinaceus istotnie zmniejsza symptomy depresji i lęku.

Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych

Badani (n=30) z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi, którzy doustnie przyjmowali ekstrakt z Lion’s mane 3 razy dziennie przez 16 tygodni pokazało, że nastąpiła wyraźna poprawa w parametrach zaburzeń poznawczych (HDS-R) u osób przyjmujących Yamabushitake w porównaniu z grupą placebo.

Sen

Badanie sprawdzające wpływ ekstraktu z Lion’s mane na jakość życia i samopoczucie osób młodych wykazało wpływ na poprawę jakości snu i zmniejszenie parametrów stanów lękowych.

Choroba Parkinsona

Doustne podawanie małej dawki ekstraktu z Lion’s Mane stosowanej w modelu zwierzęcym choroby Parkinsona po 25 dniach doprowadziło do znacznego zmniejszenia szkodliwych skutków stresu oksydacyjnego w prążkowiu i istocie czarnej.

Choroba Alzheimera

Lion’s mane może mieć potencjalne zastosowanie w redukcji płytek amyloidowych w mózgu, które są ważnym biomarkerem choroby Alzheimera.

Działanie neuroprotekcyjne

Wyizolowane z Hericium erinaceus hericenony i erinacyny wykazują działanie neuroprotekcyjne. Lion’s mane i jego wyizolowana pochodna diterpenoidu – erinacyna A zmniejsza ryzyko zawału o 22% (50 mg/kg) i o 44% (30 mg/kg) w zwierzęcym modelu globalnego udaru niedokrwiennego, efekt mediowany przez zdolność ekstraktu z Lion’s Mane do obniżania poziomu cytokin. Stwierdzono również, że oczyszczony polisacharyd z Lion’s Mane ma działanie neuroprotekcyjne w modelu in vitro poprzez znaczne opóźnienie apoptozy (20-50% wyższa skuteczność względem grupy kontrolnej). To samo badanie wykazało, że Lion’s mane skutecznie stymuluje NGF (Nerve Growth Factor) lub neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego (BDNF) zwiększający wzrost komórek nerwowych nadnerczy i neurytów.

W kolejnym badaniu dodatek ekstraktu z Lion’s Mane spowodował ekspresję genu czynnika wzrostu nerwów; co za tym idzie, poprawił również wzrost neurytów. Zaobserwowano, że suplementacja ekstraktem powodowała wzrost poziomu ekspresji NGF mRNA w hipokampie.

Z kolei inne badanie wykazało, że Lion’s Mane zwiększa wydzielanie zewnątrzkomórkowego NGF i wzrost aktywności neurytów. Odnotowano również synergiczną interakcję między ekstraktem wodnym Lion’s mane a egzogennym czynnikiem wzrostu nerwów. W obecności ekstraktu z Hericium erinaceus usprawniony był także proces mielinizacji.

W teście zachowania przeprowadzonym na modelach zwierzęcych ustna suplementacja Lion’s mane wywołała znaczącą poprawę przestrzeni pamięci i rozpoznawania wzrokowego.

Zaobserwowano także poprawę szybkości regeneracji nerwów uszkodzonych w toku urazu mechanicznego