MENU

Reishi

Nazwa: Ganoderma lucidum; lakownica ospała

Klasa: Antyoksydant

Skąd: Azja

Jak wygląda: Grzyb z kapeluszem o kształcie nerkowatym, lśniącej, bruzdowatej, nierównej powierzchni
w kolorze zmieniającym się wraz z wiekiem (od żółtego przez żółto-czerwony po czerwono-czarny). Rośnie na różnych gatunkach drzew, głównie liściastych.

Surowiec leczniczy: Grzyb

Co to: Grzyb uważany w tradycyjnej medycynie chińskiej za leczniczy.

Skład surowca leczniczego: polisacharydy (w tym β-1,3-glukany), triterpeny, kwasy ganoderowe, zasady nukleotydowe (tymina, urydyna, inozyna, guanozyna, adenozyna), lektyna heksameryczna, glikoproteina, niektóre bioaktywne białka, sterole ergostanowe, ergosterol, inhibitor alfa-glukozydazy, kwasy tłuszczowe C19, ryboflawina, witamina C, miedź i cynk, selen i german.

Właściwości: Ma działanie antyoksydacyjne, przeciwnowotworowe, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze oraz immunomodulujące.

Mechanizmy neuroprzekaźnictwa:

Neurotransmisja cholinergiczna: Wykazano, że liczne triterpenoidy zawarte w Reishi wykazują aktywność hamującą acetylocholinoesterazę. Są też zdolne do działania jako mimetyki czynnika wzrostu nerwów (NGF) i neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF) i zwiększają przeżywalność neuronów in vitro. Wykazano in vitro, że polisacharydy Ganodermy powodują pobudzenie kinazy aktywowanej mitogenami, zróżnicowanie neuronalne u szczurów oraz apoptozę indukowaną przez NGF.

Reshi bierze udział w zmniejszaniu utraty neuronów wywoływanej przez ekscytotoksyczność kwasu kainowego. Wykazano, że zmniejsza straty dopaminergiczne w następstwie jego działania przeciwzapalnego na mikrogleju, ponieważ koinkubacja LPS (czynnik prozapalny) i Ganodermy może zmniejszać szkodliwe działanie LPS na mikrogleje i neurony dopaminergiczne.

 

Badania

 Zmęczenie

Przeprowadzono jedno duże badanie dotyczące wpływu Ganodermy na neurastenię, która jest kryterium rozpoznania zespołu chronicznego zmęczenia. Neurastenia jest funkcjonalną diagnozą co najmniej dwóch z następujących objawów: bóle mięśni, zawroty głowy, bóle głowy, zaburzenia snu, niezdolność do zrelaksowania się, drażliwość, niestrawność. Badanie to wykazało, że w próbie 132 osób cierpiących na neurastenię, którym podawano ekstrakt z Reishi zaobserwowano, że po 2 miesiącach suplementacji nastąpiła znacząca poprawa mierzonych parametrów. Badanie pilotażowe wykonane przez tę samą grupę badawczą wykazało, że stosowanie 4-tygodniowe było niewystarczające w łagodzeniu objawów i konieczne jest stałe przyjmowanie.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15857210

Spokój i sen

Reish jest stosowane jako środek uspokajający w leczeniu niepokoju i bezsenności. Reishi zmniejsza także spontaniczny ruch podczas czuwania. Można ją stosować z innymi związkami, jak np. waleriana czy melatonina. Przyspiesza zasypianie i pomaga wydłużyć ogólny czas snu.

Immunologia

Odnotowano, że polisacharydy zawarte w Reishi wzmacniają odporność. Białko immunomodulacyjne LZ-8 zwiększa wydzielanie IL-2 z limfocytów T CD4+ wtórnie do aktywacji PLC i dwóch białek PKC.

Nowotwory

Reishi może zapobiegać indukowanej przez fibrynogeninę ochronie komórek nowotworowych (gdzie fibryna koaguluje i tworzy płaszcz, zapobiegając działaniu komórek NK na nowotwory), przeciwdziałając wiązaniu się fibryny z komórkami nowotworowymi, pośrednio zwiększając cytotoksyczność komórek NK.

W tym samym badaniu zaobserwowano, że Ganoderma zmniejszała przerzuty do płuc u myszy.

W modelach zwierzęcych zaobserwowano, że wysoka dawka Reshi optymalizuje wydzielanie TNF-α (czynnika marwicy nowotworu). W trzecim dniu suplementacji stężenie TNF-α w surowicy zwiększyło się o 31%, w podwzgórzu o 37% i grzbietowym jądrze szwu o 31%.

 Polisacharydy i triterpeny zawarte w Reishi mogą hamować rozwój komórek nowotworowych. Badania wykazały, że Ganoderma tłumi adhezję komórek i migrację wysoce inwazyjnych komórek raka sutka i prostaty, a co za tym idzie ma zdolność zmniejszania inwazyjności nowotworów.

Suplementacja Reishi może być stosowano pomocniczo w profilaktyce przeciwnowotworowej. Pomaga także ograniczać skutki uboczne chemioterapii.

Detoksykacja

Badania wykazały, że ekstrakt Reishi ma działanie hepatoprotekcyjne w sytuacji ostrych uszkodzeń wątroby wywołanych przez α-amanitynę.